Gói Free 10 ngày
FREE

 • Dữ liệu Online
 • Phù hợp tất cả ngành hàng
 • Quản lý kho
 • Chấm công, lương
 • Báo cáo trực quan
 • Uptime 24/7
 • Không giới hạn User
 • Tặng 200.000đ tiền tin nhắn
 • Làm quen trong 1 phút

Gói 1 tháng
180,000đ

 • Dữ liệu Online
 • Phù hợp tất cả ngành hàng
 • Quản lý kho
 • Chấm công, lương
 • Báo cáo trực quan
 • Uptime 24/7
 • Không giới hạn User
 • Tặng 200.000đ tiền tin nhắn
 • Làm quen trong 1 phút

Gói 1 năm
1,500,000đ

 • Dữ liệu Online
 • Phù hợp tất cả ngành hàng
 • Quản lý kho
 • Chấm công, lương
 • Báo cáo trực quan
 • Uptime 24/7
 • Không giới hạn User
 • Tặng 200.000đ tiền tin nhắn
 • Làm quen trong 1 phút
Hotline: 034 316 4511
Nhắn tin facebook Zalo:034 316 4511 SMS:034 316 4511