HI BẠN!

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

- 2006: Start

- 2008: Phiên bản Offline dùng cho mạng Lan dùng trên nền Microsoft Office Access

- 2009: Thương mại hóa bản Offline dùng cho mạng Lan

- 2010: Phát triển biên bản Online dùng trên giao diện Web

- 2011: Thương mại hóa phiên bản Online

- 2012: Tập trung phát triển cập nhật hoàn thiện phiên bản Online

- 2013: Không ngừng phục vụ khách hàng với số lượng sử dụng ngày càng nhiều

- 2014 đến nay ổn định thị trường